Informace o projektu

Seismické a reologické vlastnosti spondokorových hornin a jejich podíl na anizotropii litosféry

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP205/02/D139
Období řešení
9/2002 - 8/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Jde o akademicky zaměřený projekt orientovaný na pochopení základních mechanických vlastností spodní kůry Země a jejího chování při orogenezi. Spodní kůra je nejměkčí složkou kontinentální litosféry, která je přednostně deformována a představuje tak klíčový prvek při vzniku orogenu. Seismologie nabízí možnost kvantifikace deformace a záměrem tohoto projektu je právě kalibrace seismických dat ze spodní kůry velikostí deformace. Náplní projektu je kombinované studium deformačních mikrostruktur a elastické anizotropie hornin, které byly metamorfovány a deformovány ve spodnokorových podmínkách. Na vhodných lokalitách kořenových zón variského orogenu v Českém masivu bude provedeno strukturní mapování a odebrány vzorky širokého spektra spodnokorovýc litotypů. Na tomto materiálu budou studovány vztahy fázových přeměn v horninových asociacích s mikrostrukturně-reologickými vlastnostmi hornin a jejich vliv na elastickou anizotropii. Modelování anizotropie hlavních horninotvorných minerálů bude založeno

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info