Informace o publikaci

Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission

Název česky Geometrie pórových dutin v hornině na základě studia průchodu ultrazvukových pulzů
Autoři

ŠPAČEK Petr MELICHAR Rostislav ULRICH Stanislav MACHEK Matěj PADJEN Lukáš

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geolines
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Klíčová slova ultrasonic pulse-transmission; pore space geometry; P-wave velocities and amplitudes
Popis Byla měřena rychlost zvukových vln a určeny elastické vlastnosti horniny. Na tomto základě byla určována anizortopie pórovitosti.
Související projekty: