Informace o projektu

Konstruktivní mezinárodní komunikace v kontextu informačních a komunikačních technologií (iCom)

Kód projektu
M00171
Období řešení
1/2011 - 4/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
WWW stránky projektu
http://www.icomproject.eu
Spolupracující organizace
Universität Wien

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi univerzitami navzájem, jakož i mezi univerzitami, podniky a spolupracujícími školami na programovém území prostřednictvím návrhu a pilotního běhu Profesního doktorského studia se zapojením odborníků z praxe. Dalším cílem je posílení stávajících a vytvoření nových výzkumně-výukových sítí se zástupci vědy, hospodářské praxe a škol v oblasti dopadu projektu prostřednictvím osmi bilaterálních workshopů praxe-věda pořadáných v oblasti realizace projektu. Sítě budou bilaterálně provázané a budou mít on-line podporu, která přetrvá a bude udržována i ve fázi po skončení projektu převážně jako samoorganizující se komunita. 3) Zvýšení kvalifikace pracovníků se zaměřením na malé a střední podniky, začínající firmy, akademické zaměstnance univerzit a učitele dalších škol. Přenos znalostí, komunikačních a metodických kompetencí do podniků. Vyučující a doktorandi získají sepětí s praxí a budou fungovat jako multiplikátory pro udržitelnost výsledků.
4) Tvorba a využití inovativních výsledků výzkumu v praxi, např. týkající se účinku a přenosu konstruktivní komunikace zaměřené na člověka v práci na projektech v kontextu podnikových a mezilidských potřeb. Výzkum otázky, jak komunikace zaměřená na člověka účinkuje v přeshraniční týmové spolupráci a online kontaktech s lidmi s rozdílnými postoji a kulturami. Jak lze udržitelně učit/zprostředkovávat komunikaci zaměřenou na člověka? Jak mohou přispět inovativní scénáře s využitím služeb moderního webu (Web 2.0) ke zlepšení projektové komunikace, tvorby znalostí a participativního výzkumu otázek z praxe. 5) Mezinárodní udržitelné šíření výsledků doprovodného interdisciplinárního výzkumu formou workshopů, vědeckých publikací a knihy k praktickému využití aspektů konstruktivní komunikace na základě případových studií z projektů v oblasti přeshraniční spolupráce.

Publikace

2015

2014

2013

2012

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info