Informace o projektu

Celní správa v organizačním a funkčním pojetí

Kód projektu
MUNI/B/0067/2011
Období řešení
2/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Konference reaguje na připravované reformní kroky v rámci organizační struktury celní správy a na aktuálně plánované změny v náplni činností zabezpečovaných orgány celní správy především v České i Slovenské republice.
Jejím cílem je zhodnocení stavu de lege lata a širší diskuse k plánovaným změnám z pohledu de lege ferenda i de lege aplicata. Předpokládá se (předběžně je již přislíbena) účast odborníků z praxe (např. Generální ředitelství cel ČR) i kolegů z řad akademiků, kteří se danou otázkou zabývají v rámci své odborné činnosti.
Jedním z dílčích cílů konference je vytvoření širší diskusní platformy akademiků i praktiků, která v dané oblasti již řadu let citelně absentuje. Konference rovněž zapadá do vědecko-výzkumné činnosti navrhujícího pracoviště. Navrhovatelka je též reprezentantem PrF MU v rámci INCU (International Network of Customs Universities) podporovaného Světovou celní organizací.
Konference je plánována jako mezinárodní. Publikačním výstupem bude recenzovaná odborná tématická monografie.

Publikace

Počet publikací: 2