Informace o publikaci

Celní správa v organizačním a funkčním pojetí

Autoři

ŠRAMKOVÁ Dana

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Konference je ustavujícím fórem akademických pracovníků zabývajících se problematikou celního práva a odborníků z praxe. V době připravovaných reforem celní správy se tématicky zaměřuje na celní správu jako systém orgánů v rámci České i Slovenské republiky de lege lata a de lege ferenda a na okruh činností zajišťovaných orgány celní správy, včetně pohledu de lege aplicata.
Související projekty: