Informace o projektu
Podnikatelské prostředí jako zdroj inovačního potenciálu a rozvoje regionů (POPRINOV)

Kód projektu
MUNI/A/0866/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt navazuje na předchozí výzkum na Katedře regionální ekonomie a správy, a to jak realizovaný v rámci specifikovaného výzkumu, tak v rámci dalších aktivit. Myšlenkově vychází z hodnocení podnikatelského prostředí, na jehož metodice pracoviště dlouhodobě pracuje a jehož výsledky jsou předmětem publikací členů řešitelského týmu a jsou též hojně využívány ve výuce především magisterského studia. V neposlední řadě přináší projekt významné pozitivní stimuly pro studenty magisterského a doktorského studia, kteří tak dostávají příležitost participovat na výzkumných aktivitách katedry. Samotné téma projektu je pak významné nejen pro jeho úzkou vazbu na celkové zaměření výzkumných aktivit katedry, ale též z hlediska jeho aktuálnosti a relevanci vzhledem k současnému stavu evropské ekonomiky a možnosti jejího budoucího vývoje.

Publikace

Počet publikací: 44


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info