Informace o projektu
Elita občanských vrstev velkoměsta v kontextu společenské a technické modernizace 1850-1914 (na příkladu města Brna)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP409/04/P064
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
občanské vrstvy, velkoměsto, modernizace, 19. století

Tématem navrhovaného projektu je vznik a sociální struktura občanských vrstev společnosti v českých zemích s přihlédnutím k podmínkám vznikajícího velkoměsta v letech 1848-1914. K poznání tohoto fenoménu je nejprve nutné přesně stanovit strukturu alespoň elity občanských vrstev koncentrované v obecním výboru prostřednictvím velmi podrobné kolektivní biografie. Dalším krokem bude stanovení obecnějších pravidel vzniku občanských vrstev a určení místa jejich příslušníků ve veřejném životě především na městské úrovni, ale v některých případech i na úrovni zemské a říšské. Závěrečná fáze výzkumu se zaměří na postoje občanské elity k otázkám technické a společenské modernizace v kontextu jejího vývoje v etnicky a sociálně pestré aglomeraci velkoměstského typu. Výstupem projektu bude databáze příslušníků brněnské občanské elity, sborník srovnávající genezi občanských vrstev ve městech s vývojem celé společnosti a vědecké sympozium sledující vývoj obecní samosprávy v 19. a 20. století.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info