Informace o projektu

Reemigrace Čechů a Slováků v letech 1918-1923

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP410/12/0142
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
reemigrace, Češi a Slováci, 1918-1923

Pro komplexní postižení migračních procesů v českých zemích je nezbytné objasnit místo reemigrace Čechů a Slováků po první světové válce. Reemigrace předválečných vystěhovalců probíhající v letech 1918-1923
měla zahrnovat na 200 tisíc navrátilců. Klademe důraz nejen na statistickou stránku problému, ale i na osvětlení rozmanitých souvislostí, které spolupůsobily v protisměrně probíhajících procesech reemigrace a emigrace. Úkolem bude osvětlit pohnutky reemigrace, která probíhala v ekonomicky zhoršených podmínkách poválečného období. Za rozhodující motivy poválečných návratů lze považovat vytvoření samostatného státu
Čechů a Slováků, pozemkovou reformu v ČSR, poválečnou hospodářskou krizi a špatné životní podmínky v poražených státech. Výstupem projektu budou články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech, referáty
na mezinárodních vědeckých konferencích a monografie, kterou vydá Masarykova univerzita.

Výsledky

Projekt zaplnil mezeru v našich dosavadních znalostech o reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků ze zahraničí po první světové válce. Hlavní příčinnou reemigrace krajanů, kteří žili v cizině již před válkou, zvláště z poražených států – Německa a Rakouska, stejně jako z bolševického Ruska, byly ekonomické důvody. Paralelně s reemigrací těchto krajanů probíhala repatriace osob zavlečených do ciziny v důsledku války, zejména příslušníků rakousko-uherské armády, kteří se stali válečnými zajatci, kdy mnozí z nich vstoupili do československých legií. Hodnocení GA ČR: Výsledky projektu vhodně doplňují naše znalosti o reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků ze zahraničí po první světové válce. Projekt ukázal, že repatriace a reemigrace Čechů a Slováků po první světové válce byly součástí rozsáhlých migračních pohybů, které probíhaly v Evropě i ve světě.

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info