Informace o projektu

Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií

Kód projektu
GAP407/12/0432
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
učení se cizímu jazyku, strategie učení, sekvence strategií, shluky strategií, řečové dovednosti, výsledky vzdělávání
Logo poskytovatele

Projekt vychází z analýzy problémů učení se cizímu jazyku a jazykového vzdělávání ve školních podmínkách.
Mnoho žáků nedosahuje očekávané jazykové úrovně i po mnoha letech učení. Důvodem může být kvalita
výuky, ale také procesy učení žáků. Více než dvě třetiny žáků vykazují rezervy v dovednosti učit se cizí
jazyk a v používání strategií učení. Projekt navazuje na současný stav poznání v oblasti strategií učení, kdy
se zdůrazňuje, že se strategie nevyskytují izolovaně, nýbrž v sekvencích a shlucích, které je třeba popsat.
Ústřední roli při učení hraje nejen skála používaných strategií, ale především souhra a kvalita jejich používání
v kontextu dalších proměnných, jako je motivace nebo styl učení. Ve světovém měřítku nebyly dosud sekvence
a shluky strategií podrobněji zkoumány. Cílem projektu je 1) uvést koncept sekvencí a shluků strategií do
českého prostředí, 2) zjistit typické sekvence a shluky strategií učení se cizímu jazyku a jejich vazbu na
úspěšnost řešení jazykových situací, 3) popsat vztah strategií a dosahovaných výsledků v cizím jazyce u žáků na konci povinného vzdělávání.

Publikace

2014

An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences

VLČKOVÁ Kateřina

Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement

KOSTKOVÁ Klára PEŠKOVÁ Karolína VLČKOVÁ Kateřina JANÍK Miroslav

Clusters and Sequences of Foreign Language Learning Strategies in Reading, Writing, Speaking and Listening in their Relation to Achievement

VLČKOVÁ Kateřina KOSTKOVÁ Klára PEŠKOVÁ Karolína

Evaluační zprávy pro školy: Výsledky žáků v angličtině na konci základního vzdělávání

VLČKOVÁ Kateřina PEŠKOVÁ Karolína

Foreign Language Learning Strategies: Learner Strategy Use and Teacher Strategy Support

VLČKOVÁ Kateřina PEŠKOVÁ Karolína

Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory

JANÍK Miroslav

Slabý vztah strategií učení a výsledků vzdělávání: problém operacionalizace a měření?

VLČKOVÁ Kateřina BRADOVÁ Jarmila

Strategie učení: Ukázka designu výzkumu, technik sběru a analýzy dat

VLČKOVÁ Kateřina PEŠKOVÁ Karolína

Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET

VLČKOVÁ Kateřina KOSTKOVÁ Klára PEŠKOVÁ Karolína JANÍK Miroslav

Typické sekvence a shluky žákovských strategií na konci základního vzdělávání ve vazbě na úspěšnost řešení jazykových úloh KET

VLČKOVÁ Kateřina KOSTKOVÁ Klára PEŠKOVÁ Karolína JANÍK Miroslav ŠVEJDÍKOVÁ Kateřina

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info