Informace o projektu

Metabolity sinic jako potenciální endokrinní disruptory

Kód projektu
GAP503/12/0553
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Logo poskytovatele

Znečištění látkami, které mohou negativně ovlivňovat endokrinní systém a hormonální regulaci (endokrinní disruptory), a časté masové rozvoje sinic patří k nejaktuálnějším problémům sladkovodních ekosystémů. Náš předchozí výzkum naznačuje schopnost sinicových vzorků narušovat hormonální regulaci. Projekt přinese významné poznatky o potenciálu metabolitů uvnitř buněk sinic i aktivně vylučovaných do prostředí působit jako endokrinní disruptory a o mechanismech jejich působení. Zaměří se zvláště na možné ovlivnění signálních drah vybraných vnitrobuněčných receptorů, zejména estrogenního receptoru. Budou také získány informace o interakcích účinků sinicových metabolitů a známých polutantů narušujících hormonální regulaci. Výsledky z laboratorních studií budou vztaženy k situaci v prostředí díky terénním studiím, které budou hodnotit
endokrinně disruptivní potenciál sinicových vodních květů z vybraných lokalit v České republice. V rámci projektu budou získány důležité znalosti pro hodnocení rizik spojených s masovým rozvojem vodních květů sinic i se znečištěním endokrinními disruptory.

Publikace

2015

Endocrine, teratogenic and neurotoxic effects of cyanobacteria detected by cellular in vitro and zebrafish embryos assays

JONÁŠ Adam — SCHOLZ Stefan — FETTER Eva — SYCHROVÁ Eliška NOVÁKOVÁ Kateřina — ORTMANN Julia — BENÍŠEK Martin — ADAMOVSKÝ Ondřej — GIESY John P. — HILSCHEROVÁ Klára

Phytoestrogens and mycoestrogens in surface waters - Their sources, occurrence, and potential contribution to estrogenic activity

JAVŮRKOVÁ Barbora JAVŮREK Jakub ADAMOVSKÝ Ondřej HILSCHEROVÁ Klára

Retinoid compounds associated with water blooms dominated by Microcystis species

JAVŮREK Jakub SYCHROVÁ Eliška SMUTNÁ Marie BITTNER Michal KOHOUTEK Jiří ADAMOVSKÝ Ondřej NOVÁKOVÁ Kateřina SMETANOVÁ Soňa HILSCHEROVÁ Klára

2014

Acute, chronic and reproductive toxicity of complex cyanobacterial blooms in Daphnia magna and the role of microcystins

SMUTNÁ Marie BABICA Pavel — JARQUE ORTIZ Sergio — HILSCHEROVÁ Klára MARŠÁLEK Blahoslav — HAEBA Maher — BLÁHA Luděk

Retinoid-like activity and teratogenic effects of cyanobacterial exudates

JONÁŠ Adam — BURÁŇOVÁ Veronika — SCHOLZ Stefan — FETTER Eva — NOVÁKOVÁ Kateřina KOHOUTEK Jiří HILSCHEROVÁ Klára

What level of estrogenic activity determined by in vitro assays in municipal waste waters can be considered as safe?

JAROŠOVÁ Barbora BLÁHA Luděk — GIESY JP — HILSCHEROVÁ Klára

2013

Ecotoxicity of complex cyanobacterial blooms - The role of traditional toxins and newly identified bioactive compounds: estrogens and retinoids.

HILSCHEROVÁ Klára — JONÁŠ Adam — SCHOLZ S. — SMUTNÁ Marie NOVÁKOVÁ Kateřina BLÁHA Luděk

Novel metabolites in cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii with potencies to inhibit gap junctional intercellular communication

NOVÁKOVÁ Kateřina KOHOUTEK Jiří ADAMOVSKÝ Ondřej — BRACK W. — KRAUSS M. — BLÁHA Luděk

The endocrine disruptive potential of phytoplankton exudates.

JONÁŠ Adam — SCHOLZ S. — NOVÁKOVÁ Kateřina — FETTER E. — SYCHROVÁ Eliška KOHOUTEK Jiří — ORTMANN J. — HILSCHEROVÁ Klára

2012

Analysis of estrogenicity, toxicity and neurotoxicity of Microcystis aerigunosa, Cylidrospermopsis raciborskii and Scenedesmus quadricauda exudates with zebrafish (Danio rerio) embryos.

JONÁŠ Adam — SCHOLZ Stefan — NOVÁKOVÁ Kateřina — FETTER Eva — ORTMANN Julia — HILSCHEROVÁ Klára

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info