Informace o projektu

Inovace stávajícího povinného předmětu Starší česká literatura I.

Kód projektu
FRVS/1433/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je inovace stávajícího předmětu Starší česká literatura I. [CJQ031] a dokončení digitalizace elektronické knihovny, kterou započala Mgr. Jitka Rejhonová v roce 2009. V rámci tohoto projektu (1561/2009) vznikla elektronická knihovna, která obsahuje relevantní díla daného období v novodobých edicích. Elektronická knihovna děl starší české literatury učinila výuku předmětu Starší česká literatura I. efektivnější a usnadnila studentům práci se sháněním těžko dostupných textů. Nedílnou součástí tohoto předmětu jsou také tzv. čtenářské besedy. Četba děl je základním předpokladem k úspěšnému absolvování předmětu. Bohužel však do digitalizace nebyly zahrnuty doprovodné studie (kritické komentáře, úvody, doslovy, slovníčky), na které se vztahuje autorský zákon. Přitom právě u starší literatury jsou tyto části nezbytnou a nedílnou součástí správné interpretace a pochopení daného díla. Knihovny však neobsahují dostatečné množství výtisků od každého díla a do elektronické knihovny nebyly tyto relevantní části zahrnuty z důvodu nedořešené problematiky zákona 121/2000Sb. (tzv. autorský zákon). Součástí tohoto inovovaného projektu je zařazení těch částí, na které se právě autorský zákon vztahuje, a obohacení stávající elektronické knihovny o dílčí součásti textů. Jsme si vědomi komplikací vyplývajících ze zákona 121/2000Sb., jehož řešení je další podstatnou součástí tohoto projektu. Budeme jednat s majiteli autorských práv vážících se k jednotlivým textům týkajících se dané problematiky, abychom mohli docílit komplexního výsledku digitalizace. Dalším krokem v řešení autorského zákona je využití služby „E-prezenčka“ Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU a dle platného znění zákona 121/200Sb. umožnění rozšíření digitalizovaného materiálu této služby a vytvoření inovované elektronické čítanky pro studenty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info