Informace o projektu

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění

Kód projektu
TB010CBU002
Období řešení
4/2012 - 11/2013
Investor/Program
Technologická agentura ČR
Programový rámec / typ projektu
BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracujici organizace
DIAMO, státní podnik
MEGA a.s.
Odpovědná osoba RNDr. Jaroslav Hrabal

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění: - rešerše uranové mineralizace na území ČR - zhodnocení ložisek podle kritérií dobývání - řešerše technologií a těžeb uranu ve světě a vyhodnocení pro využití v ČR - vyhodnocení ekologických impaktů na složky životního prostředí v ČR a ve světě - studie proveditelnosti pro lokality v severočeské křídě - legislativa a její úpravy s ohledem na využití nových technologických procesů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info