Informace o projektu

Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (BFR-ENVI)

Kód projektu
LH12074
Období řešení
3/2012 - 12/2015
Investor/Program
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu
KONTAKT II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt si klade za cíl získat unikátní data o výskytu nových typů bromovaných zpomalovačů hoření v běžně používaných materiálech a předmětech denního použití, ve vnitřním a vnějším prostředí a odpadech v České republice a tato data dále použít pro odhad expozice různých populačních skupin a analýzu zdravotních rizik. Tato data budou dále doplněna novými poznatky o výskytu těchto látek v přírodních matricích. Získané výsledky bude možné srovnat s výsledky podobných studií v zahraničí a vyvodit závěry pro případná doporučení směrem k legislativě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info