Informace o projektu

Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (BFR-ENVI)

Kód projektu
LH12074
Období řešení
3/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný projekt si klade za cíl získat unikátní data o výskytu nových typů bromovaných zpomalovačů hoření v běžně používaných materiálech a předmětech denního použití, ve vnitřním a vnějším prostředí a odpadech v České republice a tato data dále použít pro odhad expozice různých populačních skupin a analýzu zdravotních rizik. Tato data budou dále doplněna novými poznatky o výskytu těchto látek v přírodních matricích. Získané výsledky bude možné srovnat s výsledky podobných studií v zahraničí a vyvodit závěry pro případná doporučení směrem k legislativě.

Publikace

2016

Brominated flame retardants in the indoor environment - Comparative study of indoor contamination from three countries

VENIER Marta — AUDY Ondřej VOJTA Šimon BEČANOVÁ Jitka — ROMANAK Kevin — MELYMUK Lisa Emily VYKOUKALOVÁ Martina KUKUČKA Petr — OKEME Joseph — SAINI Amandeep — DIAMOND Miriam L. — KLÁNOVÁ Jana

Distribution of legacy and emerging semivolatile organic compounds in five indoor matrices in a residential environment

MELYMUK Lisa Emily — BOHLIN-NIZZETTO Pernilla — VOJTA Šimon VYKOUKALOVÁ Martina KUKUČKA Petr AUDY Ondřej PŘIBYLOVÁ Petra KLÁNOVÁ Jana

Perfluorinated alkyl substances (PFASs) in household dust in Central Europe and North America

KARÁSKOVÁ Pavlína — VENIER Marta — MELYMUK Lisa Emily BEČANOVÁ Jitka VOJTA Šimon PROKEŠ Roman — DIAMOND Miriam L. — KLÁNOVÁ Jana

2014

Differences in spatiotemporal variations of atmospheric PAH levels between North America and Europe: Data from two air monitoring projects

LIU Lian-Ying — KUKUČKA Petr — VENIER Marta — SALAMOVA Amina — KLÁNOVÁ Jana — HITES Ronald A.

Evaluation and guidelines for using polyurethane foam (PUF) passive air samplers in double-dome chambers to assess semi-volatile organic compounds (SVOCs) in non-industrial indoor environments

BOHLIN Pernilla — AUDY Ondřej VAŇKOVÁ Lenka KUKUČKA Petr VOJTA Šimon PŘIBYLOVÁ Petra PROKEŠ Roman ČUPR Pavel KLÁNOVÁ Jana

Outdoor passive air monitoring of semi volatile organic compounds (SVOCs): a critical evaluation of performance and limitations of polyurethane foam (PUF) disks

BOHLIN Sara Pernilla — AUDY Ondřej VAŇKOVÁ Lenka KUKUČKA Petr PŘIBYLOVÁ Petra PROKEŠ Roman VOJTA Šimon KLÁNOVÁ Jana

2013

BFRs DISTRIBUTION IN AIR OF SELECTED INDOOR ENVIRONMENTS FROM CZECH REPUBLIC

KUKUČKA Petr VOJTA Šimon PROKEŠ Roman AUDY Ondřej KOHOUTEK Jiří KLÁNOVÁ Jana

Differences in spatial and temporal variations of atmospheric PAH concentrations between North America and Europe

LIU Liang-Ying — VENIER Marta — KUKUČKA Petr KLÁNOVÁ Jana — HITES Ronald

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info