Informace o projektu

Studium osob vyžadujících specifickou péči na Masarykově univerzitě

Kód projektu
ROZV/190/2005
Období řešení
1/2005 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
vysoké školy; osoby se specifickými nároky

Cílem projektu je vytvořit na Masarykově univerzitě v Brně centrum vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání smyslově postižených, garantující kromě plné integrace smyslově postižených do výuky také vydavatelství elektronické a hmatové odborné literatury, systematický rozvoj od-borné terminologie českého znakového jazyka a metodickou činnost pro střední školy i státní orgány.

Výsledky

1) Zvýšení počtu zrakově postižených studentů řádných na MU z 50 na 65; tento nárůst je oproti předpokládanému počtu 51 překvapivě vysoký (je nepochybně blízký možné konečné hodnotě, protože na MU jako na jediné škole v ČR nyní odpovídá statistické četnosti zrakově postižených v populaci vůbec. 2) Zajištění 37 lektorských semestrálních kurzů povinné výuky (individuální cvičení). 3) Rozšíření univerzitní studovny nevidomých z kapacity 15 na 18 studijních míst (včetně 3 nových zobrazovacích jednotek hrazených z kapitálových prostředků: 3 hmatové displeje, zpřístupnění 640 titulů studijní literatury pro nevidomé (83 tisk, 554 elektronicky, 2 audio, 1 hybridně); viz elektronický katalog na adrese www.teiresias.muni.cz. 4) Zajištění doprovodu a asistence nevidomých na letních sportovních výcvikových kurzech. 5)Uspořádání International Camp on Communication and Computers for the Blind 2005. 6) Zvýšení počtu sluchově postižených z 20 na 33. 7) Rozšíření univerzitního dispečinku znakového tlumočení a asistentských služeb pro sluchově postižené. 8) Celouniverzitní výuka češtiny jako cizího jazyka pro neslyšící (4 hodiny týdně pro každého sluchově postiženého ve spolupráci s Ústavem českého jazyka FF MU)9) zavedení celouniverzitní speciální výuky angličtiny pro neslyšící (4 hodiny týdně pro každého sluchově postiženého ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU. 10) Zvýšení počtu pohybově postižených z 9 na 16. 11) Zřízení dispečinku osobní asistence (studentskou svépomocí v dově výuky, speciálně školenými asistenty na studentských kolejích. 12) Zřízení přebalovny pro kvadruplegiky na FSS. 13) Finanční a technické zabezpečení studia pohybově postižených účastníků celoživotního vzdělávání na ESF MU.