doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Masarykovy univerzity
ředitel institutu – Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku


kancelář: 520
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5731
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Masarykova univerzita
Pracovní zařazení Prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politikuEkonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Ředitel institutu

Členství v akademických orgánech

Kolegium rektora Masarykova univerzita
Komise pro studium Ekonomicko-správní fakulta
Oborová komise Hospodářská politika
Oborová rada Hospodářská politika, Economic Policy
Programová rada Hospodářská politika (magisterské navazující studium), Hospodářská politika (bakalářské studium)
Programová rada Univerzitního centra Telč Masarykova univerzita
Rada garantů studijních programů Ekonomicko-správní fakulta
Redakční rada Magazínu M Masarykova univerzita
Rozšířené kolegium rektora Masarykova univerzita
Stipendijní komise Ekonomicko-správní fakulta
Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulta
Vedení Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra ekonomieEkonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Docent
kancelář 520Lipová 507/41a, 602 00 Brno
telefon 549 49 5731
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politikuEkonomicko-správní fakulta
Pracovní zařazení Docent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 171
Interní informace Portál MU IS MU