Informace o projektu

Struktura, elektronová struktura a optická odezva pokročilých materiálů IV

Kód projektu
MUNI/A/1496/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nejvýznamnější součástí vědecké činnosti pracovníků ÚFKL PřF, studentů oboru Fyzika kondenzovaných látek doktorského studijního programu Fyzika a studentů oboru Fyzika kondenzovaných látek magisterského studijního programu Fyzika je výzkum struktury (uspořádání atomů), elektronové struktury (chování souboru elektronů) a optické odezvy (reakce na elektromagnetické pole) vybraných pokročilých materiálů. Je zaměřen na určení a obvykle též objasnění vlastností těchto materiálů zajímavých v kontextu základního výzkumu a v některých případech též z hlediska potenciálních aplikací v nedaleké budoucnosti a na vývoj příslušných měřicích a výpočetních metod. Cílem projektu je uskutečňovat tento výzkum se zapojením studentů i v roce 2015, zejména v následujících oblastech: (a) polovodičové nanostruktury; (b) technologicky významné objemové polovodiče a příměsi v nich; (c) oxidy a pniktidy přechodových kovů, zejména vysokoteplotní supravodiče, oxidy iridia a multivrstvy; (d) povrchové plasmony; (e) topologické izolanty.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info