Informace o projektu

Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních ekonomikách

Kód projektu
GA15-17810S
Období řešení
3/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Odpovědná osoba Josef Montag, Ph.D.
Odpovědná osoba Mag. Peter Huber Ph.D.
Logo poskytovatele

Otevření hranic zemí bývalého východního bloku a transformace centrálně plánovaných ekonomik na tržní vytvořila nové příležitosti podněty k migraci. Výsledkem bylo několikanásobné zvětšení migračních toků do jiných států a spíše malá a snižující se migrace v rámci jednotlivých zemí. Tento fenomén je důležitý proto, že ukazuje na význam institucí v utváření vzorců migrace v tranzitivních ekonomikách. Přesto mu byla ve výzkumu dosud věnována jen malá pozornost. Tento projekt má za cíl popsat a analyzovat migrační procesy v transformujících se ekonomikách. Za prvé porovnáme známé poznatky zjištěné v západních zemích s výsledky získanými z analýzy nedávno zveřejněných dat. Za druhé na individuální úrovni zanalyzujeme vztah mezi transformací ekonomického a politického prostředí s migračním chováním. Vývoj institucionálního prostředí během transformaci vytvořil "laboratoř" s myriádami kvazi-experimentů, které budou prozkoumány.

Publikace

2018

2017

2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info