Informace o projektu

Metodologie citační analýzy judikatury (MCAJ)

Kód projektu
MUNI/A/0940/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem navrhovaného projektu “Metodologie citační analýzy judikatury” je metodologická a metodická příprava pro budoucí systematické studium vzájemných odkazů v judikatuře, tj. takových odkazů, kdy se jedno soudní rozhodnutí odkazuje na jiné. Tento typ analýzy, který je např. v USA prováděn pro potřeby komerčních právních informačních systémů, je schopen odhalit některé klíčové vlastnosti rozhodnutí, jejichž znalost výrazně usnadňuje práci s judikaturou. Například je možno identifikovat významná rozhodnutí, která stála na počátku série dalších rozhodnutí, jež tvoří ustálenou judikaturu vyjadřující se k určité otázce; nebo rozhodnutí obsahující názor, jež je třeba považovat za překonaný. V rámci navrhovaného projektu tak dojde k vytvoření metodologie a metodiky potřebné pro budoucí automatizovanou citační analýzu judikatury.

Publikace

Počet publikací: 6