Informace o projektu

Death, burials, and skeletons: funeral archaeology and human taphonomy of the new 2nd church cemetery at Pohansko (Břeclav)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-15480S
Období řešení
1/2018 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Smrt, pohřeb a kostra prizmatem funerální archeologie a tafonomie: pohřebiště u druhého kostela na Pohansku (Břeclav).

Nový nález druhé sakrální stavby a pohřebiště z konce 9. a začátku 10. století na
Pohansku u Břeclavi pomáhá rekonstruovat období konce raně středověkého osídlení Velké Moravy. Pečlivá terénní dokumentace a znalost archeologického a antropologického kontextu získaná v předešlých letech ale umožňuje podrobnější analýzu pohřebních zvyklostí během raně středověkého osídlení na Pohansku. Hlavním cílem projektu je proto studium pohřebních zvyklostí na pohřebišti u druhého kostela na Pohansku. Metody a cíle výzkumu vycházejí z moderních poznatků funerálních praktik a tafonomie. Zabývat se budeme prostorovou distribucí kosterních pozůstatků, analýzou distribuce kostí, zachovalostí, artefakty
a ekofakty. Data z druhého kostela budou srovnávány s pohřebními zvyklostmi zjištěnými na dalších zkoumaných polohách na Pohansku.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info