Informace o publikaci

Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach: the effect of population-specific variations and sexual dimorphism

Logo poskytovatele
Autoři

SLÁDEK Vladimír MACHÁČEK Jiří MAKAJEVOVÁ Eliška PŘICHYSTALOVÁ Renáta HORA Martin

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeological and Anthropological Sciences
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1007/s12520-016-0400-6
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12520-016-0400-6
Klíčová slova Body size; Body shape; Bioarchaeology; Early medieval
Popis Tělesná hmotnost se odhaduje z kosterních záznamů s nízkou přesností, a očekává se, že populačně specifické rovnice odvozené hybridním přístupem mohou pomoci snížit chybu v odhadech tělesné hmotnosti. Použili jsme 204 jedinců z pěti středoevropských raně středověkých lokalit k testování vlivu populačně specifických hlavových šířkových rovnic na přesnost odhadů tělesné hmotnosti. Výchozí hodnota pro živou tělesnou hmotnost byla vypočtena pomocí šířky a vzrůstu. Rovněž jsme analyzovali další metody, které se používají při odhadu tělesné hmotnosti (Elliott et al. (Archaeol Anthropol Sci 1-20, 2015b; Grine et al. (Am J Phys Anthropol 97: 151-185, 1995) McHenry (Am. J. Phys Anthropol 87: 407-431, 1992), Ruff et al., (Am. J. Phys Anthropol 148: 601-617, 2012), Ruff et al., (Am J Phys Anthropol 86: 397, 1991)) Naše výsledky podporují předchozí zjištění, že tělesná hmotnost je předpovězena s nižší přesností než postava, a to i v případě, že jsou odvozeny rovnice specifické pro populaci, nicméně přístup specifický pro populaci zvyšuje shodu s tělesnou hmotností odhadnutou z šířky a vzrůstu, zejména pokud se použijí rovnice specifikace pro pohlaví. Naše výsledky podporují využití rovnic specifických pro pohlaví, pokud je to možné, a ukazují, že možnost odvození rovnice pro každé pohlaví zvlášť je hlavní výhodou specifického přístupu. Metody odhadu tělesné hmotnosti ve střední Evropě byly testována na vzorku raně středověké populace s pomocí rovnic popsaných Ruffem a kol. (Am. J. Phys. Anthropol 148: 601-617, 2012) a McHenry (Am. J. Phys Anthropol 87: 407-431, 1992). Jiné rovnice poskytly nižší přesnost. Obzvláště nízká účinnost vykázala technika popsaná Elliottem a kol. (2015b), což zpochybnilo použití jejich rovnic pro odhad tělesných hmotností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info