Informace o projektu

Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska

Kód projektu
DG18P02OVV070
Období řešení
3/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Mendelova univerzita v Brně

Návrh projektu reaguje na obecný fenomén mizejícího svědectví o podobě české kulturní krajiny, jež byla v průběhu několika poválečných desetiletí postižena radikální transformací, a zabývá se její rolí v historické paměti místních obyvatel. Tato problematika bude v projektu zdokumentována a prezentována na příkladu zaniklých sídel v českém pohraničí, které jsou jedním z charakteristických projevů poválečné transformace české krajiny a zároveň prostorem plnícím významnou funkci míst paměti. Pro pochopení všech souvislostí sledovaného problému (příčiny zániku sídel, současné funkce sídla, vlivu na dynamiku krajiny, reflexe ve vnímání místních obyvatel, role lokální identity apod.) a pro komplexní interpretaci těchto jevů a procesů je nutné aplikovat interdisciplinární přístup založený na teoretických východiscích a metodách společenskovědních a přírodovědných disciplín. Návazně také využití IT technologií jako je vývoj a programování webových aplikací, vč. interaktivních map či grafická prezentace výstupů, vč. 3D tisků.

Cíli řešení projektu jsou:

  • tvorba databáze sídel zaniklých po II. světové válce na území Moravy a Slezska a jejich kategorizace,
  • analýza a hodnocení současných funkcí zaniklých sídel v krajině, jejich role jako místa v historické paměti včetně identifikace úlohy těchto pamětních míst jako prostoru různých společenských aktivit,
  • vizualizace zaniklých sídel v souhrnném mapovém podkladu (vytvoření interaktivní mapy zaniklých sídel Moravy a Slezska)
  • detailní vizualizace změn sídelní a krajinné struktury ve vybraných mikroregionech (vytvoření map se specializovaným obsahem),
  • výběr reprezentativních území pro identifikaci a trvalou dokumentaci obrazu krajiny bezprostředně před, v průběhu zániku sídla a následného vývoje krajiny formou tzv. Moderní kroniky obce, včetně vytvoření 3D vizualiazce.
  • tvorba webové aplikace Moderní kronika obce s univerzálním použitím pro všechny obce,
  • tvorba certifikované metodiky pro přípravu výstavy o zaniklých sídlech,
  • sestavení metodiky tvorby Moderní kroniky obce pro knihovníky, učitele, samosprávu a místní spolky (manuál k webové aplikaci),
  • prezentace a popularizace výsledků výzkumu a vytvořených podkladů v regionech a ve výuce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info