Informace o projektu
Praxe a morální politika kopírování a stahování v České republice: Publika, autoři, producenti a distributoři

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-19278S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
mediální studia; výzkum publik; aplikovaná etika; nová média; mediální publika; autoři; vysílatelé; distributoři; populární obsahy; stahování obsahů; online pirátství

Projekt směřuje k empirickému a teoretickému zachycení toho, jakým způsobem se česká publika, autoři a distributoři obsahů v rovině praxí a etiky vztahují k obsahům získávaným z neautorizovaných online zdrojů, a k interpretaci těchto praxí a této etiky v širším kontextu vztahů mezi jednotlivými skupinami zahrnutých aktérů. Výzkumná část projektu je založena na dvoustupňovém designu propojujícím kvalitativní postupy, umožňující důkladné pochopení zkoumaných aktérů a jejich jednání a induktivní formulaci hypotéz, s následným výběrovým šetřením české dospělé populace, jež hypotézy dovolí testovat. Druhá část projektu se věnuje relevanci empirických zjištění z pohledu normativního projektu etiky kopírování. Cílem je této části je jednak položit metodologické základy pro výstavbu aplikované etiky kopírování, která umožňuje interdisciplinární spolupráci empirických věd (deskriptivní etiky) a aplikované etiky (normativní etiky).

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info