Informace o projektu

Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech (TŘÍGENDO)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-08273S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Výzkumný projekt se zaměřuje na péči, příbuzenství a mezigenerační vztahy ve třígeneračních domácnostech v České republice. Zájem o třígenerační domácnosti pramení z faktu, že se jedná o místa, kde probíhá každodenní kontakt tří generací a mezi-generační sdílení péče. Projekt je založen na rozhovorech se třemi členy tří generací v každé z domácností. Hlavní výzkumné otázky znějí: Jaký je charakter vztahů péče ve třígeneračních domácnostech? Jaký je význam péče v naplňování, potvrzování a vytváření příbuzenství? Jak je vytvářeno, vyjednáváno a zakoušeno "vnukovství" ve třígeneračních domácnostech? Projekt následuje a přispvá do moderní sociologické teorie příbuzenství a rodiny, která chápe péči jako klíčovou a formativní sílu příbuzenství. Zároveň je příspěvkem do současné sociologie dětství, když ukazuje obsah a význam "vnukovství" pro samotná vnoučata.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info