Informace o projektu
„Sustainability-driven Entrepreneurship – Příprava nového Joint Master Degree studijního programu“ (SusEntreJMD)

Logo poskytovatele
Kód projektu
0680/2017
Období řešení
2/2018 - 11/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem přípravného projektu je vypracování záměru a podání návrhu nového studijního programu orgánům akreditace Masarykovy univerzity (MU) za účelem zisku akreditace pro realizaci společného magisterského programu „Sustainability-driven Entrepreneurship“ s titulem Joint Master Degree (JMD). Budoucí program bude realizován v konsorciu koordinovaném Wirtschaftsuniversität Wien (WU) ve spolupráci s MU, Universitat de Barcelona (UB) a Vrije Universiteit Amsterdam (VU) v rámci dotačního programu Erasmus Mundus JMD Programme. Akreditace oboru je povinnou součástí přihlášky do programu Erasmus Mundus (EM). Příprava studijního programu začala již projektem CASE – Competencies for a sustainable socio-economic development, v rámci nějž konsorcium, jehož členy jsou také MU a WU, připravilo podklady pro vytvoření modelového JMD programu. Dílčími cíli přípravného projektu žadatele jsou proto vytvoření konkrétního kurikula, a také vymezení spolupráce s přidruženými partnery a dalšími spolupracujícími aktéry z aplikační sféry v JMK (resp. v ČR).
Cílem vlastního projektu je realizace studijního programu v rámci programu EM a jeho následná udržitelnost. Cílem studijního programu je vytvoření inovativního interdisciplinárního a na znalosti a kompetence orientovaného oboru se zaměřením na udržitelné podnikání. Obor má za úkol připravit studenty k vytvoření vlastních podnikatelských záměrů, které budou reagovat na sociální, ekologické a ekonomické výzvy a tyto záměry realizovat ve vlastní režii či ve spolupráci s investory, podnikateli, městy, neziskovým sektorem či vědeckými institucemi. Pro JMK má projekt přínos díky inovaci výuky na MU zaměřené na podnikání, působnosti zahraničních studentů a expertů v kraji s potenciálem rozvinutí vlastních projektů v JMK a spolupráce s domácími studenty, podniky a institucemi, a také díky spolupráci a synergii mezi MU a WU, dvou významných regionálních inovačních center. Projekt je v souladu se společenskými výzvami vertikálních priorit RIS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info