Informace o projektu
ÚLOHA MICRORNA A JEJICH CÍLOVÝCH MOLEKUL V TRANSFORMACI FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU A AGRESIVITĚ CHRONICKÉ LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE

Kód projektu
NV18-03-00054
Období řešení
5/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt je zaměřen na studium případů agresivního folikulárního lymfomu (FL), u nichž dojde k časné progresi nebo transformaci (tFL) a také molekulárních drah, které řídí chování „agresivní“ proliferující intra-klonální populace buněk chronické lymfatické leukémie (CLL). Naše předběžné výsledky naznačují, že mechanismy řídící “agresivitu” FL a CLL jsou částečně analogické a zahrnují deregulaci miRNA. Plánujeme i) provést první komplexní expresní profilování miRNA u párových vzorků FL a tFL a definovat zde biologickou funkci miRNA. Naše předběžná data ukazují, že miR-150 je sníženě experimována u tFL a to vede k zvýšení exprese transkripčního faktoru FOXP1, což asociuje s kratším přežitím FL pacientů ii) U CLL budeme studovat miRNA v intra-klonální proliferující subpopulaci CLL buněk charakterizovaných aktivní PI3K/BCR/MAPK signalizací a nízkou hladinou miR-150 (CXCR4dimCD5bright buňky) iii) Budeme testovat zda lze využít miR-150 a jiné tFL- či CXCR4dimCD5bright - asociované miRNA jako prediktory časného relapsu/smrti či transformace FL nebo špatné odpovědi na léčbu u CLL.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info