prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2144, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Základní údaje

Akademické a řídicí funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení zástupce přednosty kliniky
Fakulta / Pracoviště MU Ústav lékařské genetiky a genomikyLékařská fakulta
Pracovní zařazení zástupce přednosty ústavu

Členství v akademických orgánech

Aprobační komise Lékařská fakulta
Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Komise pro vyhodnocení Ceny děkana Lékařská fakulta
Oborová rada Oncology and Hematology
Onkologie a hematologie
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta
Programová rada Dentistry (magisterské studium)
General Medicine (magisterské studium)
Všeobecné lékařství (magisterské studium)
Zubní lékařství (magisterské studium)

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesor
Telefon 532 23 2144, 3603
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav lékařské genetiky a genomikyLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesor
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Šárky PospíšilovéStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení profesor
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Centrální laboratoř GenomikaStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 45693
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info