prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.


kancelář: bud. 1/521
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3501
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Aprobační komise Lékařská fakulta
Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Komise pro vyhodnocení Ceny děkana Lékařská fakulta
Oborová komise Experimental Oncology and Tumor Biology, Experimentální onkologie a nádorová biologie, Hematologie, Hematology
Oborová rada Oncology and Hematology, Onkologie a hematologie
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
kancelář bud. 1/521Kamenice 126/3, 625 00 Brno
telefon 549 49 3501, 532 23 2144, 3603
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Šárky PospíšilovéStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Profesor
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav lékařské genetikyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 45693
Interní informace Portál MU IS MU