prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.


kancelář: bud. F01-1/621
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3501
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky
Fakulta / Pracoviště MU Ústav lékařské genetikyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Aprobační komise Lékařská fakulta
Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Komise pro vyhodnocení Ceny děkana Lékařská fakulta
Oborová komise Hematologie, Experimentální onkologie a nádorová biologie, Hematology, Experimental Oncology and Tumor Biology
Oborová rada Onkologie a hematologie, Oncology and Hematology
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní hematologická a onkologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
kancelář bud. F01-1/621Kamenice 126/3, 625 00 Brno
telefon 549 49 3501, 532 23 2144, 3603
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Šárky PospíšilovéStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Profesor
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav lékařské genetikyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 45693
Interní informace Portál MU IS MU