Informace o projektu

Celní právo v prostředí globalizace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/09/P494
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
clo, celní právo, celní spáva, celní unie, celnictví, acquis Schengenu, Světová celní organizace, Světová obchodní organizace

Podstatou grantového projektu je výzkum celního práva v prostředí globalizace. Současná právní věda celní právo nezaslouženě opomíjí, příp. je zpracovává pouze dílčím způsobem, ačkoliv reálný význam celnictví v propojujících se ekonomikách stále roste. Předmětem výzkumu bude charakter a systém celního práva a celnictví v organizačním a funkčním pojetí. Grantový projekt se zaměří na systémovou analýzu celnictví, a to s využitím komparace modelů zavedených v jiných státech EU. Po začlenění České republiky do ES a při narůstajícícm transferu zboží a služeb je totiž problematiku celního práva třeba nazírat v kontextu evropském (podtstatná oblast úpravy je svěřena výlučně do pravomoci ES), resp. světovém - s ohledem na vliv mezinárodních institucí WCO a WTO.
Výsledky projektu budou vedle dílčích prezentací a publikací shrnuty v komplexní monografii. Předpokládá s evyužitelnost poznatků pro navazující výzkum i řešení stávajících problémů v aplikační praxi, která po systematickém zpracování dané materie volá.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další