Informace o projektu

Celní právo v prostředí globalizace

Kód projektu
GP407/09/P494
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
clo, celní právo, celní spáva, celní unie, celnictví, acquis Schengenu, Světová celní organizace, Světová obchodní organizace
Logo poskytovatele

Podstatou grantového projektu je výzkum celního práva v prostředí globalizace. Současná právní věda celní právo nezaslouženě opomíjí, příp. je zpracovává pouze dílčím způsobem, ačkoliv reálný význam celnictví v propojujících se ekonomikách stále roste. Předmětem výzkumu bude charakter a systém celního práva a celnictví v organizačním a funkčním pojetí. Grantový projekt se zaměří na systémovou analýzu celnictví, a to s využitím komparace modelů zavedených v jiných státech EU. Po začlenění České republiky do ES a při narůstajícícm transferu zboží a služeb je totiž problematiku celního práva třeba nazírat v kontextu evropském (podtstatná oblast úpravy je svěřena výlučně do pravomoci ES), resp. světovém - s ohledem na vliv mezinárodních institucí WCO a WTO.
Výsledky projektu budou vedle dílčích prezentací a publikací shrnuty v komplexní monografii. Předpokládá s evyužitelnost poznatků pro navazující výzkum i řešení stávajících problémů v aplikační praxi, která po systematickém zpracování dané materie volá.

Publikace

2012

2011

2010

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info