Informace o projektu

Klinické a molekulárně-biologické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku

Kód projektu
NF6520
Období řešení
1/2001 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

V návaznosti na dosavadní výsledky molekulárně genetických studií hyperkinetické poruchy provést multioborovou studii s cílem určit a vyhodnotit vzájemný vztah molekulárně-genetických nálezů u hyperkinetických dětí k nálezům klinicko-psychologickým. Ověřit hypotézu, že v diagnostické kategorii hyperkinetických poruch (dle kritérií MKN 10 a DSM IV) existuje více fenotypů se specifickými behaviorálními a kognitivními příznaky, které jsou podmíněny variantami příslušných genů.

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info