Informace o projektu

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů

Kód projektu
IAA301670901
Období řešení
1/2009 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
prostorová organizace, urbánní region, geografie času
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
Odpovědná osoba Mgr. Pavel Klapka Ph.D.

Za posledních zhruba 20 let došlo v České republice k velmi významným ekonomickým, sociálním a kulturním změnám, které se odrazily také v prostorové organizaci společnosti. Nejvýraznější projev měly tyto změny v prostředí denních urbánních (městských) regionů. Projekt je založen na geografických a sociologických přístupech uplatňovaných v geografii času. Hlavním cílem projektu je, na základě intenzity vazeb v identifikovaných denních městských regionech, vymezit spádové oblasti (zázemí) založené na spádovosti za službami (prostředí maloobchodu a volnočasových aktivit) a dále na základě časoprostorových pohybů mezi vybranými segmenty populace provést strukturaci a vnitřní diferenciaci urbánního prostředí.

Publikace

2014

Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: changes from the socialist period to present

MARYÁŠ Jaroslav KUNC Josef TONEV Petr SZCZYRBA Zdeněk

2013

Časoprostorové modely nákupního chování české populace

KUNC Josef MARYÁŠ Jaroslav TONEV Petr — FRANTÁL Bohumil — SIWEK Tadeusz — HALÁS Marián — KLAPKA Pavel — SZCZYRBA Zdeněk ZUSKÁČOVÁ Veronika

Časoprostorové modely nákupního chování české populace

KUNC Josef MARYÁŠ Jaroslav TONEV Petr — FRANTÁL Bohumil — SIWEK Tadeusz — HALÁS Marián — KLAPKA Pavel — SZCZYRBA Zdeněk ZUSKÁČOVÁ Veronika

Časoprostorové modely nákupního chování české populace

KUNC Josef MARYÁŠ Jaroslav TONEV Petr — FRANTÁL Bohumil — SIWEK Tadeusz — HALÁS Marián — KLAPKA Pavel — SZCZYRBA Zdeněk ZUSKÁČOVÁ Veronika

Služby ve venkovských regionech Česka – kvantitativní hodnocení změn v uplynulém transformačním období (příspěvek ke studiu venkova)

SZCZYRBA Zdeněk FIEDOR David KUNC Josef

Vývojové tendence ve spádovosti za službami na příkladě zázemí Brna

MARYÁŠ Jaroslav

2012

Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic)

KUNC Josef TONEV Petr SZCZYRBA Zdeněk — FRANTÁL Bohumil

Commuting to Retail Shops as a Part of Daily Urban System: A Case of the Czech Republic

SIWEK Tadeusz — KUNC Josef SZCZYRBA Zdeněk TONEV Petr

Dojížďka za maloobchodem: příklad města Brna

KUNC Josef TONEV Petr — FRANTÁL Bohumil — SZCZYRBA Zdeněk

Fenomén nákupních center v České republice

KUNC Josef TONEV Petr — GREPLOVÁ Zuzana — SZCZYRBA Zdeněk

Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info