Informace o projektu
Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Kód projektu
SS02030018
Období řešení
1/2021 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Česká zemědělská univerzita v Praze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Česká geologická služba
Správa chráněných krajinných oblastí ČR
Český hydrometeorologický ústav

Podstatou projektu je vytvoření výzkumného centra, sdružujícího přední tuzemské instituce, které se zabývají studiem a ochranou přírody, krajiny a biodiverzity. Vzniklé centrum bude jednak řešit aktuální problémy, které se v krajině i ve specifických ekosystémech objevují, dále navrhovat management a konkrétní opatření, jež je třeba učinit, ale zároveň si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a biodiverzity.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info