Informace o projektu

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Kód projektu
SS02030018
Období řešení
1/2021 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Česká zemědělská univerzita
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
Česká geologická služba
Agentura ochrany přírody a krajiny České repub.
Český hydrometeorologický ústav

Podstatou projektu je vytvoření výzkumného centra, sdružujícího přední tuzemské instituce, které se zabývají studiem a ochranou přírody, krajiny a biodiverzity. Vzniklé centrum bude jednak řešit aktuální problémy, které se v krajině i ve specifických ekosystémech objevují, dále navrhovat management a konkrétní opatření, jež je třeba učinit, ale zároveň si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a biodiverzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info