Informace o projektu
Nové možnosti detekce a terapie nozokomiálních patogenů (NMDTNP)

Kód projektu
MUNI/A/1486/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt řeší komplexně problematiku diagnostiky a terapie nozokomiálních agens, jako jsou stafylokoky, kvasinky rodu Candida, Cutibacterium acnes aj., a navazuje tak na předchozí práci. Budou ověřovány nové identifikační a typizační metody, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Na základě získaných výsledků budou optimalizována diagnostická schémata. Budeme hodnotit úlohu těchto agens na patogenezi onemocnění sledováním klinicko-epidemiologických souvislostí a průkazem faktorů virulence, a to zejména sledování schopnosti tvořit biofilm. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, včetně využití bakteriofágů, nových antimikrobiálních látek, i sledování účinnosti krytí chronických ran a popálenin.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info