Informace o projektu

European Collaborating Astronomer ProjectS: Espana-Czechia-Slovakia (ECAPS:E-C-S)

Kód projektu
98507
Období řešení
9/2020 - 8/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Univerzita Karlova v Praze
Slovenská akadémia vied
Univerzita Komenského v Bratislavě
Instituto de Astrofísica de Canarias

Our novel project offers a new concept of mobilities which should be a backbone for educating new leaders in astronomical research through international collaboration across old and new EU member states. This new project will make use of our previous successful partnership "Per Aspera Ad Astra Simul" which started the collaborations. We are a partnership of research institutes in astronomy and universities from Czech Republic, Slovakia and Spain. We include a new partner Charles University for this project bringing a fresh wind into our team. Other partners are Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences (coordinator), Masaryk University in the. Czech Republic, Astronomical Institute of Slovak Academy of
Sciences and Comenius University on Slovak side and Institute de Astrofisica de Canarias in Spain. All partners has established track record in astronomical research.

We aim at education of new leaders in astronomical research achieved by international mobilities. Furthermore, we intend to educate our early career researchers in topics of astronomy which are worked on at partner institutes. In addition, we will disseminate our know-how to external audience by organizing scientific seminars streamed live, by publishing scientific papers on hot topics in astronomy and by organizing summer schools for international early career researchers. We would like to include also an educational component by
including pupils project work on given astronomical topic which should create a positive image of natural sciences and strengthen ties between science and schools. Furthermore, the last component of our project will be the public lectures for broad audience which should provide a feedback from researchers to general public.
We expect a broad international impact from our project which will be mirrored in interest by the international astronomical community. Such impact can be measured by publications count and later by citations counts. The seminars impact can be measured by viewers online.

We expect also local impact from our educational activities of pupils but also general public. Therefore, we will have impact from the top (not only) EU wide level till regional and local levels.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info