Informace o projektu
Genová exprese v samčí zárodečné linii: regulační faktory a jejich responsivní elementy. (Regulace gen. exprese v pylu.)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-15841S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Vývoj samčího gametofytu (pylu) krytosemenných rostlin je komplexní proces, který vyžaduje
koordinovanou transkripční aktivitu mnoha různých genů. Projekt se zabývá podrobnou analýzou promotorových oblastí genů regulujících vývoj pylu, proteiny asociovanými s těmito promotorovými sekvencemi a jejich popsáním jejich aktivní úlohy ve vývoji pylu.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info