Informace o projektu

Exprese basického fibroblastového růstového faktoru a jeho receptorů na lidských leukemických buňkách. Možné použití pro monitorování nádorové terapie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA312/97/0393
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice Brno

Hlavním cílem tohoto projektu je charakterizovat expresi FGF-2 a FGFR na buňkách periferní krve a určit hladinu sekretovaného FGF-2 v krvi a moči pacientů s vybranými lymfoidními a myeloidními leukémiemi jako možný monitorovací systém nádorové terapie. V ýsledky budou korelovány se stádii onemocnění a probíhající léčbou. Doplňujícím cílem je částečně charakterizovat proteoglykanové složení u leukemických buněk a ověřit možnost regulace vazby FGF-2 na jeho receptory in vitro. Následně budou studovány regu lace mitotické aktivity FGF-2 pomocí syntetických analogů cukerných nízko afinitních receptorů pro FGF-2. Experimentální údaje budou použity pro definování nového doplňkového systému monitorování vývoje nádorového onemocnění a jeho léčby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info