Informace o projektu

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Kód projektu
ROZV/C19/2021
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Na základě široké metodologické i praktické reflexe aktuálních zkušeností s mimořádnou výukou na dálku, ale i dlouhodobých zkušeností s formami výuky a studia, revidovat a definovat související standardy kvality vzdělávací činnosti tak, aby byly srozumitelné a efektivně vyhodnotitelné, a aby co nejlépe odrážely požadavky na kvalitní a flexibilní vzdělávání definované v prioritních cílech SZ2021+. Projekt bude zaměřen zejména na garanty studijních programů, na vedení fakult a členy Rady pro vnitřní hodnocení, kteří dané koncepční otázky řeší v rámci akreditačního procesu a procesu zajišťování kvality. Výstupy a doporučení z projektů zaměřených na tyto detailní a praktické aspekty výuky budou sdíleny jakožto inspirace a výzvy pro řešení koncepční agendy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info