Informace o projektu

Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000527
Období řešení
6/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
https://www.pametzvuku.cz
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Národní muzeum

Cílem projektu je vytvoření analytického nástroje pro hudebně interpretační praxi. Projekt zkoumá využití strojového učení a umělé inteligence pro zachycení vývoje interpretace české hudby na příkladech klavírních skladeb B. Smetany a A. Dvořáka. Kromě orientace v databázi nahrávek (dílo, datace, interpret) umožní vyvíjený software analýzu expresivity interpretačního výkonu (rytmu a tempových změn). Pomocí technického zpracování dosáhneme možnosti objektivnějšího porovnání historického vývoje hudebních nahrávek. Metody porovnávání interpretačně-hudebního přednesu budou vyvíjeny ve spolupráci s dalšími hudebními experty. Výstupem projektu bude metodika k muzikologickému využití softwaru, software, specializovaná databáze, článek v impaktovaném časopise a workshopy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info