Informace o projektu
Preklinický a klinický výzkum v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a personalizované farmakoterapie v onkologii (FarmSV)

Kód projektu
MUNI/A/1342/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

preklinických i klinických hodnocení léčiv. Výzkum spadá do 3 hlavních oblastí: 1) enzymatický systém cytochromů P450 (CYP), 2) neuropsychofarmakologie a 3) klinické studie přípravků moderní terapie. Cílem v každé oblasti je dokončit probíhající experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti a zahájením nových umožnit řešení disertačních a kvalifikačních prací studentů LF. U preklinických studií se jedná zejména o výzkum ligandů kanabinoidních receptorů jakožto možných regulátorů exprese jaterní enzymů CYP a ovlivnění jejich metabolické aktivity a vývoje pokročilých analytických metod v oblasti terapeutického monitorování léčiv. Dále se jedná také o preklinický neuropsychofarmakologický výzkum zaměřený na studium metabolických nežádoucích účinů antipsychotik, neurozobrazovací koreláty účinku psychofarmak u zdravých zvířat a v modelu deprese a behaviorální výzkum látek s potenciálem potlačovat drogovou závislost. Klinické studie se zabývají zejména akademickým výzkumem a léčivými přípravky pro moderní terapie a problematikou dostupnosti a off-label použití léčiv v pediatrické onkologii. Členy výzkumných týmů jednotlivých skupin tvoří pregraduální a zejména postgraduální studenti 3 oborových rad, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info