Informace o publikaci

Synergické účinky dulaglutidu a omezení příjmu potravy v prevenci metabolických nežádoucích účinků vyvolaných olanzapinem u potkanů

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

HORSKÁ Kateřina KUČERA Jan DRAŽANOVÁ Eva KUZMÍNOVÁ Gabriela AMCHOVÁ Petra HRICKOVÁ Mária RUDÁ Jana SKREDE Silje

Rok publikování 2024
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Antipsychotika jsou nepostradatelná při léčbě závažných duševních poruch, ale nežádoucí metabolické účinky - diabetes, přírůstek hmotnosti, dyslipidemie a související kardiovaskulární morbidita - jsou časté a neřešené. Dostupné farmakologické strategie pro léčbu nežádoucích metabolických účinků spojených s antipsychotiky jsou neuspokojivé. Slibné jsou agonisté peptidu podobného glukagonu 1 (GLP-1 RA), kteří jsou schváleni pro léčbu diabetu a obezity. Metody: Za účelem charakterizace molekulárních účinků a identifikace biomarkerů pro preventivní léčbu GLP-1 RA byly potkanům podávány dlouhodobě působící preparáty olanzapinu a GLP-1 RA dulaglutidu po dobu 8 dnů. Kombinované účinky dulaglutidu a omezení příjmu potravy byly hodnoceny u metabolického fenotypu vyvolaného olanzapinem pomocí protokolu párového krmení. Byla zaznamenána tělesná hmotnost a spotřeba potravy; provedena biochemická analýza zahrnující lipidový profil, spektrum hormonů odvozených od gastrointestinálního traktu a tukové tkáně a sérové hladiny fibroblastového růstového faktoru 21. Výsledky: Olanzapin vyvolal několik dysmetabolických příznaků: hyperfagii, přírůstek hmotnosti, zvýšení sérových triglyceridů a HDL cholesterolu. Omezení příjmu potravy (párové krmení) vykazovalo účinek na fenotyp vyvolaný OLA, nikoli však na sérové metabolické markery. Dulaglutid vedl k mírnému snížení příjmu potravy bez vlivu na přírůstek hmotnosti a nezvrátil zvýšení sérových lipidových parametrů vyvolané OLA. Současné podávání dulaglutidu a omezení příjmu potravy vedlo ke snížení hmotnosti, snížení účinnosti krmiva, snížení celkového a HDL cholesterolu. Diskuze: Kombinovaná strategie dulaglutidu a omezení příjmu potravy se projevila masivním synergickým přínosem. Jako souběžná nebo přídatná léčba k antipsychotikům představují GLP-1RA slibnou strategii a zaslouží si důkladný budoucí výzkum, naše zjištění podtrhují potenciální význam intervence životního stylu jako doplňku léčby GLP-1 RA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info