Informace o projektu
Přijetí nebezpečí oběti

Kód projektu
MUNI/A/1384/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Přijetí nebezpečí oběti je v českém deliktním právu nový institut inspirovaný quebeckou právní úpravou, nad jehož výkladem a použitelností v českém právu nepanuje v odborné veřejnosti shoda. Cílem tohoto projektu je analyzovat přijetí nebezpečí oběti v kontextu quebeckého práva, provést rozvahu nad použitelností výsledků takové analýzy v českém právu, a tím přispět k hlubšímu porozumění jak samotnému zkoumanému institutu, tak i jeho místu v českém deliktním právu, především pak ve vztahu ke spoluúčasti poškozeného.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info