Informace o projektu
Když se ideologie berou vážně: kritické a metodologické aspekty ideologie práva (Ideologie práva: kritika a metoda)

Kód projektu
MUNI/A/1383/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný kolektivní výzkum se zaměří na analýzu a revizi metod ideologické kritiky, používané hnutím kritické právní vědy (CLS). Účelem je inovativní přístup k pojmu ideologie a jeho kritiky ve spojení se současnými přístupy v CLS. Řešitelé vychází z předpokladu o značném teoretickém deficitu, kterým CLS trpí. Nové metody ideologické kritiky nabízí obory jako politologie či literární věda, jejichž přínos může ideologickou kritiku oživit. S pomocí doktrinální metody a interdisciplinárního přístupu řešitelé poskytnou nová spojení mezi právní vědou a ideologickou kritikou. Plánovanými výstupy jsou čtyři články v odborném periodiku. První kolektivně zpracovaný článek popularizační povahy má za cíl vysvětlit význam ideologické kritiky v právu. Tento článek bude namířen k české odborné veřejnosti. Další tři individuálně zpracované články se zaměří na kritiku ideologie z několika pozic, a to na post-kritický obrat v kritické právní vědě, kritiku pragmatismu a utilitarismu a algoritmizaci práva a její ideologické základy. První popularizační článek bude k publikaci předložen v dubnu. Své další závěry budou řešitelé prezentovat na dvou prestižních zahraničních konferencích s kriticko právním zaměřením (Critical Legal Conference, Nomos Conference). První drafty individuálně zpracovaných článků prezentované na konferenci budou předloženy v měsíci květnu, revidované verze článků budou následně prezentovány na srpnové CLC a konečně v měsíci říjnu budou články předloženy k publikaci v zahraničí. Součástí výzkumu jsou tedy dvě konferenční účasti a také nákup odborné literatury určený k dosažení výzkumných výsledků.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info