Informace o publikaci

Moving Beyond the Symptom? – The Post-Critical Turn in Critical Legal Studies

Název česky Překonat symptom? – Post-kritický obrat v kritické právní vědě
Autoři

WASSOUF Dennis

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Hnutí kritických právní vědy je stále častěji označováno za zaniklé nebo přinejlepším za oslabené. Hlavním důvodem ztráty jeho někdejší síly je krize kritiky. Kritika jako metoda racionálního zpochybňování ideologických nánosů se stala rutinní a nepřesvědčivou. Možným řešením krize kritiky je postkritický obrat. Záměr tohoto článku je dvojí. Zaprvé, zachytit a popsat proměnu, k níž dochází v současných kritických právních studiích. Tvrdím, že příčiny úpadku kritické právní vědy mají metodologické příčiny i možná metodologická řešení. Postkritický obrat nabízí nový pohled na to, co je kritika, jaká je její funkce a jaké metody má k dispozici. Postkritický obrat se odlišuje od symptomatického čtení, které vychází z předpokladu, že významy textu jsou skryté a musí být odhaleny. Postkritika naopak nabízí metodu povrchového čtení, která je skeptická k metaforám o hloubce textu. Druhým cílem je ukázat, že opozice mezi symptomatickým a povrchovým čtením je ve stavu fluktuace - či spíše oscilace - a že se jedno bez druhého neobejde. Na tomto základě ukážu, že pokud bude kritická právní věda schopna projít revizí svých metod a přehodnocením toho, co kritika představuje, má šanci stát se opět relevantní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info