Informace o projektu
Webová aplikace pro správu, plánování a řízení studia z pohledu učitele a studenta

Kód projektu
MUNI/C/0038/2024
Období řešení
3/2024 - 2/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt má za cíl vytvořit webovou aplikaci, jenž bude modifikací stávající aplikace termio.cz pro plánování studia realizované během bakalářské práce a zároveň zrealizovat výzkum mezi studenty střední školy zaměřený na využitelnost a efektivitu dané aplikace. Aktuálně má aplikace implementované funkce pro správu studia z pohledu studenta. Jedná se o moduly pro správu povinné literatury, rozvrh hodin studenta a jeho spolužáků, přehled předmětů a jejich absencí nebo sekce domácích úkolů formou „to-do“ seznamu do předmětů s nastavením upozornění v aplikaci nebo přes e-mail na blížící se termíny.
Plánována modifikace má za úkol rozšířit tento systém o modul pro učitele, který bude moci v aplikaci vytvářet virtuální podobu svých tříd a ve formě e-learningových materiálů poskytovat svým studentům učební úlohy nebo testy. Celý systém bude klást důraz na socializaci žáků mezi sebou skrz prvky gamifikace. Studenti budou v kurzu sbírat zkušenostní body za splněné úkoly a na základě nich budou v aplikaci srovnáváni v tabulce s „nejvyšším skóre“. Zároveň si budou moci za „herní měnu“ pořizovat speciální předměty uplatnitelné jak v aplikaci, tak přímo v hodině. Tato celá modifikace bude navazovat na již existující plánovač a vytvoří tak všeobecnou aplikaci propojující management třídy pro učitele a osobní plánovač pro studenty.
Ve výzkumné části bude proveden kvantitativní výzkum zkoumající efektivitu a vliv aplikace na organizování učiva a plánování času mezi studenty střední školy, kteří budou aplikaci využívat pro vybrané hodiny v určitém časovém úseku. Zároveň bude proveden kvalitativní výzkum formou rozhovoru s učiteli, kteří aplikaci ve svých třídách používali pro zkoumané studenty. Aplikace bude v tomto ohledu zkoumána z hlediska přínosu pro učitele v oblastech plánování výuky, hodnocení a organizace třídy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info