Informace o projektu

Algebraické, analytické a kombinatorické metody teorie čísel

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/01/0471
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Projekt spojuje výzkumnou kapacitu čtyř českých pracovišť zabývajících se problematikou teorie čísel na mezinárodní úrovni. Projekt se bude zabývat rozvojem těch algebraických, analytických a kombinatorických metod teorie čísel, které v současné době jso u intenzivně studovány na zahraničních a našich pracovištích. Jedná se zejména o metody rozvíjející abstraktní teorie ideálů v algebraických systémech, teorie divisorů v uspořádaných grupách, vlastnosti struktur ideálů v různých algebraických rozšířeních a popisující základní vlastnosti charakteristik okruhů algebraických čísel. Dále analytické a kombinatorické metody vhodné pro studium aritmetických aspektů, jako hustota, iracionalita, rovnoměrné rozdělení číselných množin a vlastnosti aritmetických fu nkcí a jejich zobecnění na další algebraické objekty jako aritmetické pologrupy. Budou rozvíjeny metody vhodné pro jejich další uplatňování v přilehlých oblastech teorie čísel s důrazem kladeným na hledání nových myšlenek při řešení otevřených problémů.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info