ProjektyCelkový počet projektů: 2

Investing in Entrepreneurial Universities in Caucasus and Central Asia (561724-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2)

Řešitel na MU: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU: Centrum pro transfer technologií
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů

Rozvoj systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě II. (TG02010067)

Řešitel na MU: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Fakulta/Pracoviště MU: Centrum pro transfer technologií
Období řešení:
9/2015 — 12/2019
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / GAMA - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info