Informace o publikaci

Current Issues of Financial Management of Professional Chambers in the Czech Republic

Název česky Aktuální otázky finančního hospodaření profesních komor v České republice
Autoři

STREJČKOVÁ Dagmar

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Annual and Long-Term Budgeting in Public Finance of Central and Eastern European Countries
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Popis Článek se zabývá aktuálními otázkami finančního hospodaření profesních komor s povinným členstvím v České republice se zvláštním zaměřením na problematiku rozpočtu a jeho schvalování. Profesní komory jsou veřejnoprávní korporace s vlastním majetkem, které hospodaří podle vlastního rozpočtu. Z provedené analýzy budou průběžně vyvozovány dílčí závěry, které budou hodnotit stav de lege lata, a doporučení k případným změnám právní úpravy finančního hospodaření těchto vybraných subjektů zájmové samosprávy de lege ferenda. Ačkoliv by těžiště právní úpravy hospodaření s majetkem vybraných subjektů zájmové samosprávy mělo spočívat ve vnitřních předpisech, normotvorba je v této oblasti značně nedostatečná, proto je vhodné učinit případná doporučení pro budoucí změny právní úpravy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info