Informace o publikaci

Několik poznámek k právní vynutitelnosti veřejného zájmu na ochranu zdraví před hlukem

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Noise pollution-the application practice
Popis Ochrana před hlukem z venkovního prostředí není v ČR systematická a nezaručuje účast veřejnosti v rozhodovacích procesech. V příspěvku jsou naznačeny možné cesty k nápravě dle nového občanského zákoníku. De lege ferenda bude zapotřebí upravit základní pravidla zejména veřejnoprávními nástroji regulace.
Související projekty: