Informace o publikaci

HUMAN RIGHTS AND INFORTMATION ON ENVIRONMENTAL HEALTH IN TERMS OF THE CZECH REPUBLIC,

Název česky Lidská práva a informace o zdravých životních podmínkách v ČR
Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Ochrana lidských práv je z hlediska ochrany veřejného zdraví v environmentálních souvislostech v podmínkách ČR problematická.
Související projekty: