Informace o publikaci

Globální problémy zdraví

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V podmínkách České republiky se jedná o teprve nově se rozvíjející oblast práva. De lege lata neexistují účinné nástroje právní regulace. De lege ferenda je možno hledat inspirativní právní nástroje ve vybrané zahraniční právní úpravě.
Související projekty: