Informace o publikaci

Biouhel a globální změna klimatu

Autoři

MILÉŘ Tomáš

Rok publikování 2012
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Vyžádaná přednáška na semináři v Hostětíně v rámci projektu Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) Anotace: Antropogenní změna klimatu se projevuje stále intenzivnějšími extrémy počasí, zrychleným táním arktického ledu, růstem hladiny oceánů a disturbancemi ekosystémů. Je možné, že již byly překročeny významné body zvratu klimatického systému a pozitivní zpětné vazby způsobí náhlou změnu klimatu během 21. století. Vědci proto zkoumají metody, jak zabránit posunu klimatu do horkého stavu. Jednou z možností je aktivní odčerpávání uhlíku z atmosféry a jeho ukládání do půdy ve formě zuhelnatělé biomasy (biouhel). Tato metoda zároveň zlepšuje kvalitu půd a zabraňuje eutrofizaci, řeší tak více globálních problémů najednou.